Latvijas Skrejriteņu f tiesnešu darba vērtēšanas nolikums
1. Vispārīgie noteikumi