Latvijas Skrejriteņu federācijas
Licences

1.1. Definīcija
1.1.1. Licence ir identifikācijas elektronisks dokuments, kas apstiprina tās īpašnieka apņemšanos ievērot Latvijas Skrejriteņu federācijas statūtus un noteikumus, kas dod viņam tiesības piedalīties Skrejriteņu sacensībās un tajās krāt Latvijas kausa punktus. Plašāk par Latvijas kausa kopvērtējumu lasīt šeit.

1.2. Pamatprincipi
1.2.1. Licence reģistrējoties Latvijas Kausa sacensībām ir jāuzrāda pēc LaSF pilnvarotas personas lūguma.
1.2.2. Ikvienam, kurš iesniedz lūgumu licences saņemšanai līdz ar to ir saistības un pienākums ievērot Latvijas Skrejriteņu federācijas noteikumus, un piedalīties skrejriteņu sacensībās godprātīgā un sportiskā veidā.
No licences saņemšanas brīža, līdz tās derīguma termiņa beigām, sportists ir atbildīgs par jebkuru izdarīto noteikumu pārkāpumu un ir pakļauts disciplināro iestāžu jurisdikcijai.
1.2.3. Licences izsniegšana nenozīmē, ka izsniedzēja iestāde atzīst vai uzņemas kādu atbildību par tās īpašnieka spējām, vai viņa saistībām jebkuras likumdošanas, statūtu vai noteikumu neievērošanas gadījumā.
1.2.4. Federācija izsniedz licences, nosakot samaksu par to saņemšanu pēc saviem ieskatiem.
1.2.5. Licence ir derīga vienu gadu no 1. janvāra līdz 31. decembrim.
1.2.6. Licences īpašniekam drīkst būt izsniegta tikai viena Latvijas Skrejriteņu federācijas licence.

2. Izsniegšanas kārtība
2.1. Licenci izsniedz Latvijas Skrejriteņu federācijas valde. Sportists piesakās licencei personīgi federācijas valdē, aizpildot anketu šeit un nosūtot to elektroniski parakstītu uz epastu: [email protected], papildus iesniedzot apdrošināšanas dokumentu kopijas.
2.2. Licences apstiprināšanas gadījumā, sportists pārskaita federācijai licences maksu vienas dienas laikā saskaņā ar cenrādi. Federācija saņemot naudas pārskaitījumu izsniedz elektronisko licenci (numuru) septiņu (7) dienu laikā nosūtot to uz anketā norādīto e-pastu.  Licences maksa: https://www.footbikesport.lv/par-mums/cena/
2.3. Licences atteikšanas gadījumā, sportists var tai pieteikties atkārtoti pēc viena (1) kalendārā gada.

LaSF valdes priekšsēdētājs:
Mikus Zelmenis

05.02.2024.

Pieteikums_licencei.doc