Par 2023. gadu iesniegts 02.01.2024: LaSF_2023.pdf