Latvijas Skrejriteņu federācijas cenrādis:

Iestāšanās biedrībā 50,00 EUR  
Biedra nauda, ja ir biedri / darbinieki līdz 10 personām50,00 EUR *   **
Biedra nauda, ja ir biedri / darbinieki no 11 līdz 20 personām  75,00 EUR *   **
Biedra nauda, ja ir biedri / darbinieki no 21 līdz 30 personām  100,00 EUR *   **
Biedra nauda, ja ir biedri / darbinieki no 31 līdz 40 personām  125,00 EUR *   **
Biedra nauda, ja ir biedri / darbinieki no 41 līdz 50 personām  150,00 EUR *   **  
Biedra nauda, ja ir biedri / darbinieki no 51 un vairāk
 175,00 EUR *   **
Sportista licence no 01.01.2024. - 31.12.2024. 10,00 EUR 
Sacensību organizēšanas atļauja, iekļaušana federācijas kalendārā 5,00 EUR 
Atzinuma izsniegšana sporta speciālista sertifikācijai
 50,00 EUR 
Atzinuma izsniegšana sporta speciālista resertifikācijai  30,00 EUR 

* Biedru naudas maksājums ir regulāri jāveic līdz 15. janvārim. Nokavējot samaksas termiņu, biedram biedra nauda ir jāsamaksā 150% apmērā ne vēlāk kā divu (2) mēnešu laikā (līdz 15.03.2023.).
** Biedra nauda par iestāšanās gadu tiek aprēķināta proporcionāli kārtējā kalendārā gada atlikušo mēnešu skaitam (aprēķina metode – biedra nauda dalīts ar 12 reizināts ar atlikušo mēnešu skaitu).

Stājas spēkā: 17.09.2023.
Apstiprināts valdes sapulcē: 16.09.2023.