LaSF tiesneši

 Vārds Uzvārds Kvalifikācija Tālrunis
 Linda KleinbergaLatvijas kvalifikācija  +371 29253131
 Mikus ZelmenisLatvijas kvalifikācija +371 26525486
 Ginta Kleinberga Latvijas kvalifikācija   +371 28313431  
 Katrīna Trektere Latvijas kvalifikācija +371 20218435
 Raimonds Kleinbergs Latvijas kvalifikācija
+371 29203131 

Par Skrejriteņu un Skrejkamanu tiesnesi var kļūt jebkura persona, kas ir LaSF biedrs, kura sasniegusi 16 gadu vecumu un apņemas ievērot LaSF Sporta kodeksu un tam pakārtotus noteikumus.
Tiesnesim regulāri, bet ne retāk kā reizi trijos gados, jāpiedalās LaSF rīkotajos tiesnešu semināros un sekmīgi jānokārto atbilstošās Skrejriteņu un Skrejkamanu tiesneša kvalifikācijas zināšanu pārbaude pēc kuras iespējams iegūt A, B vai C kategorijas tiesnešu licenci uz 3 gadiem.