Pirms aizpildīt anketu lūdzam iepazīties ar organizatoru nolikumu.
Sacensību organizēšana:
1) organizatoram jāsaņem LaSF sacensību organizatora licence;
2) sacensības var organizēt tikai tad, ja tās reģistrētas LaSF kalendārā.